Extra tijd voor indienen van aangifte IB

1 april 2014 | Door redactie

Gisteravond was de laatste mogelijkheid om de aangifte inkomstenbelasting 2013 op tijd in te dienen bij de Belastingdienst. Er waren echter meer mensen die dat rotklusje tot het laatste moment hadden uitgesteld. Het gevolg was dat de server al die aangiften en verzoeken om uitstel niet kon verwerken en daardoor vastliep. Daarom krijgt u nu twee dagen extra de tijd om de aangifte in te dienen.

In het bericht ‘Drukke aangifteboel bij de Belastingdienst’ kon u al lezen dat de fiscus nog veel aangiften inkomstenbelasting 2013 binnen moest krijgen. Het indienen van de aangifte moest vóór 1 april gebeuren. De server van de Belastingdienst kon echter al die last-minute verwerkingen niet aan en daardoor kon u gisteravond geen aangifte meer indienen en ook geen uitstel meer aanvragen. De Belastingdienst heeft daarom aangegeven dat u ook op tijd bent als u de aangifte op 1 of 2 april indient. U krijgt dan nog steeds vóór 1  juli 2014 bericht van de fiscus.

Uitstel voor indienen aangifte

Lukt het u niet om de aangifte op tijd in te dienen, dan kunt u op 1 of 2 april ook nog uitstel voor het indienden van de aangifte aanvragen. U krijgt dan standaard uitstel tot 1 september 2014. Wilt u langer uitstel voor het indienen van de aangifte dan moet u daar schriftelijk om verzoeken.