Extra uitleg fiscus over fouten in aangifte IB

Bepaalde onderwerpen krijgen extra aandacht van de Belastingdienst, omdat daar vaak fouten in worden gemaakt. Recent heeft de fiscus aangegeven welke onderwerpen dat zijn en die nader toegelicht.

14 maart 2016 | Door redactie

Ondanks dat de Belastingdienst de aangifte inkomstenbelasting grotendeels al heeft ingevuld, blijft het verzorgen van de aangifte een lastige klus. Sommige onderwerpen roepen veel vragen op en gaan ook regelmatig verkeerd bij het invullen van de aangifte. De fiscus vraagt daarom extra aandacht voor deze onderwerpen en zal daar ook goed op controleren. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2015 gaat het om de volgende onderwerpen:

Op de website van de Belastingdienst is extra uitleg opgenomen over deze onderwerpen.

Indienen van de aangifte inkomstenbelasting

De aangifte inkomstenbelasting 2015 moet uiterlijk 30 april 2016 bij de Belastingdienst binnen zijn. Ontvangt de fiscus de aangifte al vóór 1 april, dan stuurt de inspecteur vóór 1 juli een bericht. Bij latere ontvangst van de aangifte (maar wel vóór 1 mei) kan de Belastingdienst dat niet garanderen. Vraag tijdig om uitstel als het niet lukt om de aangifte vóór 1 mei in te dienen.