Geen omkering bewijslast zonder uitnodiging

27 juni 2016 | Door redactie

De Belastingdienst moet aantonen dat de uitnodiging tot het doen van aangifte het juiste adres van een belastingplichtige heeft bereikt. Alleen dan kan er een omkering en verzwaring van de bewijslast plaatsvinden. Dit heeft de Hoge Raad onlangs bepaald.

In deze zaak draaide het om een huurder die extra inkomsten genoot uit hennepteelt. De Belastingdienst legd hem een ambtshalve aanslag inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen op met een boete omdat hij geen aangifte had gedaan. De huurder ging in bezwaar tegen deze aanslag door alsnog een aangifte in te dienen maar hij gaf hierin zijn inkomsten uit hennepteelt niet aan. Na onderzoek legde de inspecteur een navorderingsaanslag op waarin hij de verzwegen hennepinkomsten wel opnam. De huurder ging vervolgens naar de rechter. Hij gaf aan dat hij de uitnodiging, herinnering en aanmaning tot het doen van aangifte nooit ontvangen had en daarom niet hoefde te bewijzen dat hij geen inkomsten uit hennepteelt had.

Uitnodiging tot aangifte moet naar juiste adres

Hof Den Haag oordeelde dat de bewijslast wel moest worden omgekeerd en verzwaard. De huurder had na de uitnodiging tot het doen van aangifte namelijk niet de vereiste aangifte gedaan. De huurder was het hier niet mee eens en ging in cassatie. Onze hoogste rechter gaf aan dat een omkering en verzwaring van de bewijslast alleen mogelijk was als de huurder de vereiste aangifte niet had ingediend. Van het doen van deze vereiste aangifte was echter pas sprake als de fiscus aannemelijk kon maken dat de huurder de uitnodiging tot het doen van aangifte op het juiste adres had ontvangen. Het hof had dit echter niet voldoende aangetoond. De Hoge Raad heeft de zaak daarom doorverwezen naar Hof Amsterdam voor verdere behandeling.
Hoge Raad, 24 juni 2016, ECLI (verkort): 1268