Geen ondernemersaftrek door inschrijving KvK

3 oktober 2013 | Door redactie

Om in aanmerking te komen voor ondernemersaftrek is alleen het inschrijven in de Kamer van Koophandel (KvK) niet voldoende. U moet namelijk ook daadwerkelijk aan kunnen tonen dat u ondernemersactiviteiten verricht. Dit bleek ook uit een recente rechtszaak van Hof Arnhem-Leeuwarden.

De belastingplichtige in deze rechtszaak moest over het jaar 2008 aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PVV) doen. Op verzoek van hem verleende de Belastingdienst uitstel tot 1 september 2009. Op 18 december 2009 stuurde de fiscus een herinnering aan de belastingplichtige dat hij voor 5 januari 2010 zijn aangifte ingediend moest hebben. Daaropvolgend stuurde de fiscus een aanmaning en tot slot legde de inspecteur een ambtshalve aanslag op van € 363 en een verzuimboete van € 226. De belastingplichtige gaf aan dat hij wel degelijk aangifte had gedaan op 5 januari 2010 en overhandigde een kopie van een brief gericht aan de inspecteur met de mededeling dat hij aangifte over het jaar 2008 wilde doen. De inspecteur maakte duidelijk dat dit niet de vereiste procedure was om aangifte te doen.

Voldoen aan bewijslast

De belastingplichtige ging hierop in beroep en stelde dat hij in dat jaar als ondernemer actief was geweest. Hierbij had hij een verlies van € 44.521 geleden. Volgens hem had hij ook recht op zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Eerder oordeelde rechtbank Leeuwarden al dat de man niet aan de bewijslast voldeed. Hof Arnhem-Leeuwarden sloot zich aan bij dit oordeel. Een inschrijving bij de KvK was niet genoeg om ondernemersaftrek te genieten. Bovendien kon de man ook niet aantonen dat hij het verlies daadwerkelijk had geleden. De inspecteur werd in deze zaak  in het gelijk gesteld.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 september 2013, ECLI (verkort): 7130

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen naar aanleiding van bovenstaand bericht, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!