Hoger tarief eerste schijf inkomstenbelasting

20 september 2012 | Door redactie

Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting zal volgend jaar stijgen van 33,10% naar 37%. Daarnaast zullen ook de overige tarieven en de lengte van de schijven wijzigen. Voor een groot deel is dit het gevolg van de invoering van het uniform loonbegrip in 2013. Dit blijkt uit het Belastingplan 2013 dat op Prinsjesdag is aangeboden aan de Tweede Kamer.

In 2013 blijft het tarief voor de premie volksverzekeringen in de eerste en tweede schijf gelijk aan dat van 2012. Er is in het Belastingplan wel een verhoging van de loonbelasting in de eerste schijf gepland met 1,1 procentpunt. Vanwege de invoering van de Wet uniformering loonbegrip per 2013 zou de eerste schijf al 2,8 procentpunt stijgen. In totaal levert dat een stijging op van het loonbelastingtarief in de eerste schijf van 1,95% naar 5,85%.

Tweede schijf naar 42%

Het loonbelastingtarief van de tweede schijf wordt in het Belastingplan 2013 met 0,2 procentpunt verlaagd. De Wet uniformering loonbegrip laat het tarief in deze schijf echter met een kwart procentpunt stijgen. Per saldo levert dit een lichte stijging op van het loonbelastingtarief van 10,80% naar 10,85%. Dit zorgt ervoor dat het tarief in de tweede schijf 42% zal bedragen.

Lengte van de tariefschijven

De lengte van de schijven wijzigt uitsluitend vanwege de invoering van de Wet uniformering loonbegrip. Er vindt – zoals al in het Begrotingsakkoord was afgesproken – voor 2013 geen inflatiecorrectie plaats. Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven voor loon- en inkomstenbelasting in 2013.

Loonbelasting/premie volksverzekeringen