Hogere arbeidskorting in 2016

Het maximumbedrag van de arbeidskorting stijgt per 2016 (na indexatie) met € 638. Hiervan profiteren vooral de werknemers met een inkomen tussen de € 9.000 en € 50.000. Daarnaast past het kabinet ook de afbouw van de arbeidskorting aan.

16 september 2015 | Door redactie

Om werken meer te laten lonen, heeft het kabinet de arbeidskorting in eerdere jaren al flink opgevoerd. Uit het Belastingplan 2016 blijkt dat het kabinet die lijn ook voor komend jaar doorzet. Vooral de lage en middeninkomens profiteren hiervan. Werknemers met een hoger arbeidsinkomen krijgen volgend jaar geen extra arbeidskorting.

Hoogte arbeidskorting bij een bepaald arbeidsinkomen

Hoogte van de afbouwgrenzen

Daarnaast past het kabinet de afbouwgrenzen voor de arbeidskorting aan. De afbouwgrens is het inkomen waarbij de arbeidskorting wordt afgebouwd. Na die grens wordt de arbeidskorting lager dan het maximumbedrag van de arbeidskorting. Het startpunt van de afbouwgrens van de arbeidskorting wordt (na indexatie) flink verlaagd met € 15.950. Het eindpunt van het afbouwtraject blijft nagenoeg gelijk:

Hoogte afbouwgrens arbeidskorting

Download de Miljoenennota 2016 en het Belastingplan 2016 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.