Hoogste belastingtarief in stapjes omlaag

31 oktober 2013 | Door redactie

Voor de hoogste inkomens zou het belastingtarief omlaag moeten van 52% naar 49,5%. Dat staat in een voorstel van VVD en D66. Voor dit plan is ook een meerderheid te vinden in de Tweede en Eerste Kamer. Minister Blok van Wonen en Rijksdienst ziet wel iets in het plan en laat de gevolgen nu doorrekenen.

Het was al de bedoeling om de lage en middeninkomens te compenseren voor de geleidelijke afbouw van de hypotheekrenteaftrek. De regering wil dat bereiken door de komende jaren de belastingtarieven te verlagen. De hogere inkomens werden daarbij echter niet meegenomen, terwijl deze groep ook wordt getroffen door de nieuwe hypotheekregels. De VVD en D66 zijn daarom met een voorstel gekomen om ook deze groep te compenseren. 

Uitwerking van de plannen

De verlaging van het hoogste belastingtarief zal stapsgewijs plaatsvinden en beginnen per 2018. Hoe de verlaging precies vorm gaat krijgen is nog niet bekend, de minister moet nog met de uitwerking van zijn plannen komen. Het is wel de bedoeling dat het tarief in 2038 tot onder de 50% is gedaald.