Huwelijk met 'samen zullen we alles delen' goedkoper

27 februari 2018 | Door redactie

Stellen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, zijn straks goedkoper uit. Het kabinet wil de notariskosten voor deze huwelijken schrappen door trouwlustigen een modelovereenkomst in te laten vullen.

Tot vorig jaar trouwden stellen automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Oftewel: samen zullen we alles delen. Maar door een wetswijziging huwen stellen die niets laten vastleggen sinds dit jaar automatisch in 'beperkte' gemeenschap van goederen. Dit houdt onder meer in dat bezittingen of schulden die privé zijn opgebouwd vóór het huwelijk n ook eigendom van elke partner afzonderlijk blijven. Dat geldt ook voor schenkingen en erfenissen.

Nu ook bij gemeenschap van goederen naar notaris

Ondernemers moeten de waarde van de onderneming vaststellen vóór het huwelijksbootje uitvaart. Deze waarde valt namelijk buiten de beperkte gemeenschap van goederen. De winsten en verliezen die de onderneming tijdens het huwelijk maakt vallen wel in de gemeenschap.
Natuurlijk kunnen stellen er nog steeds voor kiezen om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Dan moeten zij, net als voorheen, langs de notaris. Maar stellen die nu in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen moeten sinds dit jaar óók naar de notaris. Met alle kosten van dien. Daar wil minister Dekker van Rechtsbescherming wat aan doen. Daarom heeft hij een wetsvoorstel opgesteld dat die notariskosten schrapt.

Keuze aangeven bij ambtenaar burgerlijke stand

De minister heeft er ook nog over gedacht om een nultarief op te leggen aan de notarissen voor het opstellen van een trouwakte met gemeenschap van goederen. Maar ingrijpen in de vrije tarieven zag Dekker toch niet zo zitten. Daarom kiest hij nu voor een andere weg: de notaris komt er niet meer altijd aan te pas. Stellen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen, kunnen dat met een modelovereenkomst aangeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die zorgt er dan voor dat die overeenkomst wordt ingeschreven bij het huwelijksgoederenregister. Zo’n overeenkomst kunnen de partners tot één dag voor het huwelijk inleveren bij de ambtenaar, en dat kan zowel op papier als digitaal. De internetconsultatie over het wetsvoorstel loopt tot 8 april 2018.