IB-ondernemer krijgt meer spaarmogelijkheden oude dag

30 juni 2022 | Door redactie

De Wet toekomst pensioenen geeft ondernemers voor de inkomstenbelasting meer mogelijkheden om voor de oude dag te sparen. Daarom is ook besloten de oudedagsreserve voor deze groep per 2023 af te schaffen.

Ondernemers voor de inkomstenbelasting (IB) kunnen jaarlijks een bedrag doteren aan hun oudedagsreserve (verdiepingsartikel). Dit bedrag kunnen ze op een bepaald moment bijvoorbeeld bij staking van de onderneming omzetten in een lijfrente. Bij het vormen van een oudedagsreserve zet de ondernemer niet daadwerkelijk geld apart op een rekening. Hij reserveert alleen een deel van de winst van zijn onderneming voor de oude dag. Op het moment van het vormen van deze reserve betaalt hij daardoor geen belasting. Deze heffing wordt uitgesteld tot het moment dat hij ophoudt om ondernemer voor de IB te zijn.

Omzetten in lijfrente weinig gebruikt

Er zijn momenteel 300.000 ondernemers die belastingplichtig zijn voor de IB en een oudedagsreserve  op hun balans hebben staan. Dit is circa 30% van het totale aantal IB-ondernemers. Jaarlijks voegen gemiddeld 80.000 ondernemers een bedrag toe aan hun oudedagsreserve. Dit gaat om gemiddeld € 470 miljoen. En er zijn gemiddeld 26.000 ondernemers die een bedrag aan hun oudedagsreserve onttrekken, waarbij het om een bedrag van € 370 miljoen gaat, bijvoorbeeld omdat ze hun onderneming staken. Van die groep zet de helft het onttrokken bedrag om in een premie voor een inkomensvoorziening (lijfrente).

Meer ruimte om fiscaal voordelig voor oude dag te sparen

Met de Wet toekomst pensioenen wordt de ruimte vergroot om in de derde pijler fiscaal voordelig een oudedagsvoorziening op te bouwen. De mogelijkheden om als ondernemer te sparen voor de oude dag worden hiermee groter. In de Voorjaarsnota 2022 is daarom aangegeven, dat de oudedagsreserve - die dus in veel van de gevallen uiteindelijk niet wordt gebruikt om te voorzien in een oudedagsvoorziening – wel kan verdwijnen per 2023.