In 2013 milieuvriendelijk investeren

27 december 2012 | Door redactie

U kunt volgend jaar ook weer profiteren van de fiscale maatregelen om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Voldoet u aan de voorwaarden van de variabele milieu-investeringen (VAMIL), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA), dan levert uw onderneming dat een fiscaal voordeel op.

Voor 2013 zien de regels voor de VAMIL, MIA en EIA er als volgt uit:

  • In de milieulijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen waarop u de willekeurige afschrijving kunt toepassen. Net als in 2012 kunt u in 2013 niet het volledige bedrag van de aanschaffings- en voortbrengingskosten in aftrek brengen. Voldoet u aan de voorwaarden, dan mag u 75% willekeurig afschrijven. De overige 25% volgt het normale afschrijfregime.
  • Om de MIA toe te mogen passen, moet een bedrijfsmiddel op de milieulijst staan. De hoogte van de aftrek van de winst is afhankelijk van het soort bedrijfsmiddel. In de milieulijst zijn drie categorieën aangegeven. Afhankelijk van de categorie is de aftrek 36%, 27% of 13,5%. Er geldt in 2013 per onderneming een maximum van € 25 miljoen aan investeringen voor de MIA.
  • U kunt de EIA toepassen voor de bedrijfsmiddelen die op energielijst staan. In 2013 is het percentage van de aftrek 41,5%. Het bedrag van de investering in een kalenderjaar moet méér zijn dan € 2.300. De EIA geldt tot ten hoogste een bedrag van € 118 miljoen per onderneming in 2013.

Aanvragen VAMIL, MIA of EIA

Komt u in aanmerking voor de VAMIL, MIA of EIA, dan kunt u deze digitaal aanvragen bij het eLoket van Agentschap NL. Voor deze aanvraag is wel eHerkenning nodig.