Inkomensafhankelijke combinatiekorting gaat verdwijnen

20 september 2022 | Door redactie

Voor kinderen die in 2025 of later geboren worden, hebben hun ouders geen recht meer op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK), zo is voorgesteld in het Belastingplan 2023.

De IACK is een korting in de inkomstenbelasting (IB) voor ouders als zij voor kinderen jonger dan 12 jaar zorgen, en meer verdienen dan het drempelinkomen. Het kind moet hiervoor ten minste 6 maanden van het jaar ingeschreven staan op het woonadres van de ouder. Bij co-ouders mag het kind ook ingeschreven staan op het adres van de ex-partner. Daarnaast moet de ouder geen of minder dan 6 maanden een fiscale partner hebben, of een lager arbeidsinkomen dan de fiscale partner. De hoogte van de heffingskorting is afhankelijk van het inkomen. De Belastingdienst beoordeelt bij de aangifte of een belastingplichtige recht heeft op de IACK en neemt deze dan automatisch op in de aangifte IB.

Vanaf 2025 een leeftijdsondergrens

De IACK (tool) gaat verdwijnen voor nieuwe gevallen vanaf 2024. Dit wordt gedaan door vanaf 2025 een leeftijdsondergrens op basis van het geboortejaar van het kind te hanteren. De IACK wordt op deze wijze in 13 jaar tijd met ingang van 2037 afgeschaft. Vanaf 1 januari 2037 hebben alle kinderen geboren voor 1 januari 2025 de leeftijd van 12 jaar bereikt en bestaat er daardoor voor geen enkel ouder nog recht op de IACK.

Download de complete Miljoenennota 2023 (pdf) en het Belastingplan 2023 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft. 

Bijlagen bij dit bericht