Inkomstenbelasting al in 2020 terug naar twee schijven

Het kabinet maakt haast met het invoeren van het tweeschijvenstelsel in de inkomstenbelasting. Dat moet nu al in 2020 ingaan, in plaats van een jaar later. Alles om ‘werken lonender te maken’.

17 september 2019 | Door redactie

Uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat er in 2020 nog maar twee tarieven overblijven in de inkomstenbelasting. Onder een inkomen van € 68.507 betalen belastingplichtigen 37,35%, daarboven zijn ze 49,5% kwijt. Daarmee zijn belastingplichtigen dus niet langer meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan de schatkist. Met de maatregelen wil het kabinet ‘werken nog lonender maken’. Een extra verhoging van de arbeidskorting en de algemene heffingkorting versterkt dit effect.

Ombouwoperatie jaar naar voren gehaald

Oorspronkelijk zouden de tarieven in de inkomstenbelasting dit jaar alleen maar iets naar elkaar toegroeien. Maar het kabinet haalt de ombouwoperatie nu dus een jaar naar voren. Overigens geldt niet voor iedereen daadwerkelijk een tweeschijvenstelsel in 2020. Dat zit zo: het tarief is weliswaar in de eerste drie schijven 37,35%, maar de opbouw is niet identiek. De derde schijf bestaat volledig uit belasting. Maar in de eerste twee schijven bestaat een deel van die 37,35% uit premie volksverzekeringen. Voor werknemers die alleen loon- of inkomstenbelasting verschuldigd zijn of die alleen verzekerd zijn voor de volksverzekeringen is het onderscheid tussen de schijven dus nog wel van belang. Dat geldt ook voor AOW-gerechtigde werknemers.

Tarief aftrekposten daalt minder hard

Ondanks de snellere daling van het hoogste tarief in de inkomstenbelasting, heeft dat vooralsnog geen gevolgen voor de afbouw van aftrekposten. Eerder is namelijk aangekondigd dat een aantal ‘grondslagverminderende posten’ ook nog maar tegen het hoogste tarief in de inkomstenbelasting aftrekbaar zouden zijn. Dat gaat onder meer om ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling. Ook bijvoorbeeld de terbeschikkingsvrijstelling voor ondernemingen en de aftrek voor alimentatie vallen hieronder. Het kabinet meldt nu dat het oude ‘afbouwpad’ blijft gelden. Daardoor zijn deze aftrekposten in 2020 nog tot 46% aftrekbaar.

Download de complete Miljoenennota 2020 (pdf) en het Belastingplan 2020 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.