Kabinet komt met flinke lastenverlichting

18 juni 2015 | Door redactie

Uit de onderhandelingen met de oppositie blijkt dat het kabinet met Prinsjesdag met een pakket maatregelen komt om de lasten te verlichten. Een werkend huishouden moet er daardoor een paar honderd euro per jaar op vooruit gaan. Onderhandelingen met de oppositie zijn nodig om ook voor de overige plannen zoals de verhoging van de BTW een meerderheid in beide Kamers te krijgen.

Afgelopen woensdag kregen de oppositieleiders eindelijk inzicht in de plannen van het kabinet. Hieruit bleek dat het plan van het kabinet uit de drie pakketten van elk € 5 miljard bestaat. Het kabinet zal de lastenverlichting uit het eerste pakket in de plannen van Prinsjesdag 2015 opnemen. De oppositiepartijen mogen wel meedenken over de andere twee pakketten. Voor deze pakketten moet het kabinet namelijk op zoek naar voldoende steun in de Tweede en Eerste Kamer. De inhoud van van de pakketten is als volgt: 

Pakket 1

 • arbeidskorting van circa € 700 per jaar voor middeninkomens;
 • het inkomstenbelastingtarief in de derde schijf gaat van 42% naar 40%. De inkomensgrens naar de volgende schijf gaat met € 8.000 omhoog;
 • er komt een loonkostensubsidie voor werkgevers die een werknemer op of rond het minimumloon aannemen;
 • de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaan elk € 50 per jaar omhoog;
 • het berekenen van de vermogensrendementsheffing zal niet meer op basis van het fictief rendement zijn, maar op basis van het werkelijk behaalde rendement;
 • autobelastingen worden eenvoudiger en hybride auto’s worden zwaarder belast.

Pakket 2

 • verhoging en vereenvoudiging BTW door het schrappen van het lage BTW-tarief voor de meeste producten en diensten;
 • vergroening door hogere energiebelasting;
 • verlaging en verlenging eerste belastingschijf voor de laagste inkomens;
 • de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting gaan elk met nog eens € 50 per jaar omhoog.

Pakket 3

 • Een besparing van € 5 miljard op gemeenten, die wel zelf belasting mogen gaan heffen.

Binnenkort komt het kabinet met een brief aan de Tweede Kamer met de hoofdlijnen van deze plannen.