Kosten mogen de omzet niet overtreffen

15 februari 2013 | Door redactie

Heeft u meer kosten gemaakt dan de gerealiseerde omzet, dan is het maar zeer de vraag of u deze kosten wel mag aftrekken. Het gerechtshof in ’s-Gravenhage vond in dit geval dat niet voldaan was aan het vereiste van een bron van inkomen.

U mag er niet zomaar van uitgaan dat er sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden. Het zou dan namelijk wel heel eenvoudig worden om kosten in aftrek te brengen. Om deze kosten in aftrek te kunnen brengen moet daarom sprake zijn van een bron van inkomen. Hiervan is sprake als u deelneemt aan het economisch verkeer, u daarmee beoogt om voordeel te behalen en dat het voordeel ook redelijkerwijs te verwachten is. In deze zaak ging het om een man die in zijn aangifte inkomstenbelasting 2008 een negatief bedrag van € 46.641 als resultaat uit overige werkzaamheden opnam. De inspecteur vond echter dat er geen bron van inkomen aanwezig was.

Geen voordeel te verwachten

Het gerechtshof ging mee in het standpunt van de inspecteur en vond dat er redelijkerwijs geen voordeel was te verwachten. De afgelopen jaren had de man namelijk bijna geen omzet gedraaid en in 2007 en 2008 waren er alleen maar kosten gemaakt. Ook in 2006 en 2009 waren de kosten hoger dan de omzet. Er kon dus nooit sprake zijn van een bron van inkomen. De inspecteur had dus terecht het belastbaar inkomen aangepast.
Gerechtshof ’s-Gravenhage, 18 december 2012, LJN: BZ0448