Kostenvergoeding door onzorgvuldige fiscus

6 mei 2015 | Door redactie

Moet u bij de rechter aankloppen om uw gelijk te halen bij een geschil met de Belastingdienst, dan kunt u een proceskostenvergoeding krijgen. U krijgt deze vergoeding volgens Rechtbank Noord-Holland ook als de inspecteur uw aangifte niet goed bekijkt en daardoor een verkeerde aanslag oplegt.

In deze zaak had een man een tweede woning in de Verenigde Staten. In zijn aangifte inkomstenbelasting over 2013 gaf hij een belastbaar inkomen uit werk en woning op van € 58.905 en een belastbaar inkomen uit sparen en beleggen van € 1.602. De man was echter vergeten om in zijn aangifte aan te geven dat hij recht had op een voorkoming van dubbele belasting. Wel gaf hij bij de gegevens over de tweede woning aan: ‘Woning Amerika Californië’. De inspecteur legde een aanslag op conform de aangifte en hield daarbij geen rekening met een voorkoming van dubbele belasting.

Foutieve aanslag te wijten aan inspecteur

Na de ontdekking van zijn fout diende de man een bezwaarschrift in. Daarin verzocht hij de inspecteur om de aanslag te corrigeren en om een vergoeding van de kosten van het bezwaar. De inspecteur corrigeerde wel de aanslag met een bedrag van € 475, maar gaf geen proceskostenvergoeding. Daarop ging de man naar de rechter, omdat hij vond dat hij daar wel recht op had. Rechtbank Noord-Holland oordeelde dat de inspecteur zorgvuldiger had moeten handelen. Als de inspecteur de aangifte namelijk goed had bekeken, moest voor hem duidelijk zijn geweest dat de man recht had op voorkoming van dubbele belasting. Hierbij maakte het niet uit dat de man dit had moeten aangeven in zijn aangifte door een vakje aan te kruisen. De verkeerde aanslag was dus te wijten aan de inspecteur en de man had recht op een proceskostenvergoeding van € 244.
Rechtbank Noord-Holland, 13 april 2014, ECLI (verkort): 2997