Massaal bezwaar tegen heffing in box 3

2 juli 2015 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft besloten om de bezwaarschriften tegen de heffing in box 3 als massaal bezwaar aan te merken. Heeft u geen bezwaar gemaakt, dan krijgt u ook geld terug als uw aanslag op 26 juni nog niet definitief vaststond en de rechter de heffing in box 3 buitensporig vindt.

In het nieuwsartikel ‘Bezwaar maken tegen de heffing in box 3’ kon u lezen dat de Hoge Raad had aangegeven dat de heffing in box 3 mogelijk strijdig is met de Europese regels. Hiervan is volgens de Hoge Raad sprake als de heffing in box 3 een buitensporige last is. Vanwege het groot aantal ingediende bezwaarschriften tegen de box 3-heffing heeft de staatssecretaris besloten om deze bezwaarschriften als massaal bezwaar af te behandelen.

Belastingaanslag staat nog niet definitief vast

De behandeling als massaal bezwaar houdt in dat een klein aantal zaken aan de rechter zal worden voorgelegd. Oordeelt de rechter uiteindelijk dat de heffing in box 3 in strijd is met de Europese regels, dan krijgt u ook geld terug als u geen bezwaar heeft ingediend maar wel belasting in box 3 heeft betaald. In dat geval moet uw aanslag op 26 juni (het moment van het ingaan van het besluit) nog niet definitief vaststaan. Een aanslag is definitief als de bezwaartermijn van zes weken na de datum van de aanslag is verlopen.