Meer gegevens in vooraf ingevulde aangifte

3 maart 2014 | Door redactie

De Belastingdienst probeert het u gemakkelijker te maken door de aangifte inkomstenbelasting steeds meer vooraf in te vullen. In de aangifte inkomstenbelasting 2013 heeft de fiscus weer meer gegevens ingevuld. U vindt nu ook de aftrekbare premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen terug op de vooraf ingevulde aangifte.

De aangifte inkomstenbelasting 2013 moet u in principe voor 1 april 2014 indienen. Tegenwoordig hoeft u echter niet alles zelf meer in te vullen, maar helpt de Belastingdienst een handje. De fiscus vult in ieder geval de volgende gegevens alvast voor u in:

 • loon, uitkeringen en pensioenen;
 • de meeste heffingskortingen;
 • hypotheekgegevens en WOZ-waarde van de eigen woning;
 • banksaldi- en spaartegoeden;
 • waarde effectenportefeuilles;
 • leningen en andere schulden;
 • gegevens van de overige onroerende zaken in Nederland;
 • buitenlandse rekeningen;
 • buitenlandse pensioenen;
 • ingehouden dividendbelasting;
 • premies AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen);
 • lijfrentepremies;
 • de naam van degene van wie u een persoonsgebonden budget ontvangt.

Gelijk een definitieve aanslag opleggen

Deze vooraf ingevulde aangifte is sinds 1 maart beschikbaar. U moet de aangifte nog wel goed controleren. Bij eventuele fouten of onvolledigheden moet u de gegevens wijzigen en aanvullen.
De fiscus probeert de ontvangen aangifte zo snel mogelijk af te handelen en een definitieve aanslag op te leggen. In de meeste gevallen ontvangt u dus niet eerst een voorlopige aanslag. De fiscus wil u namelijk zo snel mogelijk duidelijkheid geven over uw fiscale positie. Ontvangt de Belastingdienst uw aangifte vóór 1 april , dan heeft u waarschijnlijk vóór 1 juli de definitieve aanslag in huis.