Menselijke maat terug in het toeslagenstelsel

15 september 2020 | Door redactie

Het huidige toeslagenstelsel is aan vervanging toe. Een hervorming van het toeslagenstelsel vergt echter iets meer tijd. Om nu al de ergste pijnpunten weg te nemen, heeft het kabinet het wetsvoorstel Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen op Prinsjesdag gepresenteerd.

De gevolgen van het huidige toeslagenstelsel zijn de laatste tijd regelmatig in het nieuws geweest met de toeslagenaffaire. Eerder dit jaar heeft staatssecretaris Van Huffelen van Financiën – Toeslagen en Douane een brief naar de Tweede Kamer (pdf) gestuurd naar aanleiding van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Toeslagen. Hieruit bleek dat het huidige toeslagenstelsel voor een grote groep burgers niet goed werkt. Uiteindelijk is een verdere hervorming van het toeslagenstelsel noodzakelijk. Het kabinet wil voor de verkiezingen in maart de contouren van een nieuw stelsel klaar hebben.

Wijzigingen huidige toeslagenstelsel

Om die tijd te overbruggen, heeft het kabinet in het wetsvoorstel Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen al wel wat noodzakelijk wijzigingen opgenomen. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet inzetten op drie pijlers: het versterken van de menselijke maat in het toeslagenstelsel, het verbeteren van de praktische bescherming van burgers en het voorkomen van schrijnende situaties door het verliezen van toeslagen als gevolg van partnerschap. In het wetsvoorstel zijn daarvoor de volgende wijzigingen opgenomen:

  • proportioneel vaststellen van de kinderopvangtoeslag;
  • mogelijkheid voor de Belastingdienst om een terugvordering en rentebereking te matigen;
  • geen terugvordering van bedragen tot € 47 (doelmatigheidsgrens);
  • meer mogelijkheden om met belanghebbenden in gesprek te gaan;
  • het uitvragen van informatie bij belanghebbenden wordt met extra waarborgen omkleed (dit geldt ook bij een verzuimboete);
  • uitbreiding informatieverstrekking door derden;
  • kwijtschelding van schulden op termijn (meer maatwerk mogelijk);
  • aanpassingen in het begrip toeslagenpartnerschap om schrijnende situaties te voorkomen;
  • zorgtoeslag: geen eisen meer aan de verzekerdheid van de partner. 

Het kabinet heeft bij het wetsvoorstel rekening gehouden met het doenvermogen van belanghebbenden. Verschillende organisaties hebben meegekeken met de voorstellen van het kabinet.

Bijlagen bij dit bericht