Middeling van inkomen kan leuke cent opleveren

Het checken en aanvullen van de vooringevulde aangifte inkomstenbelasting 2019 is een goed moment om te controleren of er een beroep op middeling kan worden gedaan. Belastingplichtigen die de afgelopen jaren sterk wisselende inkomens hebben gehad kunnen hierdoor misschien flink wat belastinggeld terugkrijgen.

10 maart 2020 | Door redactie

Middeling is niks anders dan het gelijkmatig over de jaren verdelen van het inkomen van drie jaar. Is de belasting die betaald had moeten worden bij het gelijkmatig verdelen lager dan de daadwerkelijke betaalde belasting, dan kan  een belastingplichtige belasting van de fiscus terugkrijgen. Hij moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de regeling geldt alleen voor het inkomen uit werk en woning (box 1);
  • middelen is alleen mogelijk over een periode van drie aaneengesloten hele kalenderjaren;
  • er moet over het hele middelingstijdvak belasting in Nederland betaald zijn;
  • het tijdvak mag niet overlappen met een eerder middelingstijdvak;
  • het verzoek tot middeling moet de belastingplichtige binnen 36 maanden doen nadat de aanslagen van de jaren in het middelingstijdvak definitief zijn (onherroepelijk vaststaan).

Verschil moet groter zijn dan € 545

Als aan de voorwaarden is voldaan, moet er een berekening worden gemaakt om te kijken of er een teruggaaf van inkomstenbelasting inzit. U komt namelijk pas voor een teruggaaf in aanmerking als het verschil tussen de betaalde belasting en de berekende belasting bij middeling groter is dan de drempel van € 545. Komt u boven de drempel uit, dan moet u de fiscus om middeling van het inkomen verzoeken. U kunt dan het formulier Verzoek om middeling invullen en indienen bij uw belastingkantoor. Op dit formulier geeft u aan over welke drie aaneengesloten kalenderjaren u wilt middelen. Maar u kunt ook zelf een brief sturen. De berekening van de teruggaaf hoeft u niet mee te sturen met het formulier. De Belastingdienst maakt zelf een berekening.

Geen herberekening toeslagen

Middeling leidt niet tot een herberekening van de toeslagen, zoals de zorgtoeslag of huurtoeslag, die u in de jaren die u middelt heeft ontvangen.