Middelingsregeling en IACK gaan verdwijnen

16 december 2021 | Door redactie

De middelingsregeling in de inkomstenbelasting gaat per 2023 verdwijnen. Daarnaast wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) voor nieuwe gevallen afgeschaft na 2024. Dit is opgenomen in het coalitieakkoord.

De middelingsregeling (video) in de inkomstenbelasting maakt het voor belastingplichtigen mogelijk bij  sterk wisselende inkomens in een aantal jaren belasting terug te krijgen als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Deze regeling gaat echter per 2023 verdwijnen, zo is op te maken uit het coalitieakkoord.

IACK vanaf 2037 helemaal weg

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (tool) in de inkomstenbelasting gaat verdwijnen voor nieuwe gevallen vanaf 2024. Dit wordt gedaan door vanaf 2025 een leeftijdsondergrens op basis van het geboortejaar van het kind te hanteren. De IACK wordt op deze wijze in 13 jaar tijd met ingang van 2037 afgeschaft.