Milieu- en energielijst 2012 zijn bekend

2 januari 2012 | Door redactie

Bent u van plan om in 2012 te investeren in milieuvriendelijk en energievriendelijke bedrijfsmiddelen, dan kunt u nu nagaan of die investeringen u nog fiscaal voordeel opleveren. Recent zijn namelijk de milieu- en de energielijst voor 2012 gepubliceerd.

In het bericht ‘Milieuvriendelijk investeren in 2012’ kon u de nieuwe regels voor de variabele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA) in 2012 lezen. Wilt u van deze fiscale voordelen gebruik maken dan moet het bedrijfsmiddel echter wel op de milieulijst of de energielijst staan. 

Up-to-date houden lijsten

Elk jaar kunt u voorstellen doen voor de milieu- en energielijst. De overheid neemt die voorstellen in behandeling en bepaalt of ze opgenomen moeten worden op de nieuwe lijsten. Ook in de lijsten voor 2012 zijn weer een aantal wijzigingen aangebracht. Op deze manier blijven de lijsten up-to-date en neemt de overheid ook de nieuwste technieken op in de lijst. Gaat u in 2012 investeren dan moet u dus rekening houden met de nieuwe milieu- en energielijst. Staat het bedrijfsmiddel op de lijst dan kunt u digitaal een aanvraag indienen voor gebruik van de VAMIL, MIA of EIA.