Miljoenen werkenden gaan minder inkomstenbelasting betalen

16 oktober 2017 | Door redactie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft berekend dat zo’n 5,4 miljoen werkende Nederlanders minder inkomstenbelasting gaan betalen door het nieuwe regeerakkoord. In dit regeerakkoord is opgenomen dat er in plaats van vier belastingschijven twee schijven komen.

Uit het regeerakkoord blijkt dat het belastingstelsel flink hervormd zal gaan worden want werken moet meer gaan lonen. Zo blijven er nog maar twee in plaats van vier belastingschijven in de inkomstenbelasting bestaan. Het laagste tarief van 36,93% gaat gelden voor inkomens tot € 68.000. Belastingplichtigen die hierboven zitten, dragen 49,5% af.

Iets meer betalen voor 2,1 miljoen mensen

Het CBS geeft aan dat 5,4 miljoen werkenden minder inkomstenbelasting (tool) gaan afdragen door het regeerakkoord. Het gaat hierbij om 4,8 miljoen personen die onder de huidige tweede en derde schijf vallen en 570.000 werkenden die inkomstenbelasting betalen in de huidige vierde en hoogste schijf (52%). Daarentegen gaan 2,1 miljoen mensen iets meer betalen, zij vallen momenteel nog in het laagste tarief van 36,6%. Een verhoging van  de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de ouderenkorting staat ook in het regeerakkoord opgenomen. Tegelijkertijd worden echter de aftrek voor de eigen woning en de zelfstandigenaftrek verder beperkt. Of het totaalplaatje dan een belastingvoordeel oplevert zal afhangen van ieders specifieke situatie.