Miljonairs meer betalen, lagere belasting op arbeid

Door de Tweede Kamer is een motie aangenomen waarin is opgenomen dat vermogens boven de € 1 miljoen zwaarder belast moeten gaan worden en dat de belasting op arbeid omlaag moet.

18 oktober 2021 | Door redactie

De motie die is ingediend tijdens de Algemene financiële beschouwingen is voortgekomen uit de vermogensongelijkheid die in Nederland erg hoog is. Recent is gebleken dat deze zelfs nog veel hoger is  dan lange tijd werd verondersteld. Het aantal miljonairs is de afgelopen jaren toegenomen, maar dit geldt ook voor het aantal mensen dat naar de voedselbank moet. Daarnaast hebben honderdduizenden mensen met een baan ook moeite om rond te komen.

Belasting op arbeid ligt boven EU-gemiddelde

De belasting op kapitaal/vermogen (o.a. box 2 en box 3 van de inkomstenbelasting) in ons land ligt onder het gemiddelde van de Europese Unie. De belasting op arbeid (loonheffingen/inkomstenbelasting) zit juist boven dit gemiddelde. De vermogensongelijkheid en zeker de groei van de verschillen moet aangepakt worden. Daarom is in een motie opgenomen dat belastingplichtigen met vermogens boven de € 1 miljoen meer moeten gaan afdragen aan de Belastingdienst. De belasting op arbeid moet juist verlicht worden. De Tweede Kamer heeft deze motie aangenomen; wordt vervolgd!

Bijlagen bij dit bericht

Betalen in box 2
Infographic
Box 3-heffing berekenen
Tools | Rekentools