MKB-winstvrijstelling gaat omhoog?

28 september 2012 | Door redactie

U kunt als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) volgend jaar profiteren van een hogere MKB-winstvrijstelling. De vrijstelling gaat namelijk omhoog van 12% naar 14%. Deze verhoging is het gevolg van de invoering van de Wet uniformering loonbegrip. Dit voorstel volgt uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar is nog niet in het Belastingplan 2013 opgenomen.

Als ondernemer voor de IB kunt u de MKB-winstvrijstelling toepassen. De MKB-winstvrijstelling is een vast percentage van de door u behaalde winst en berekent u over de winst na aftrek van de ondernemersaftrek. Deze aftrek is het gezamenlijke bedrag van de zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek.

Vrijstelling naar 14%

Op dit moment is de MKB-winstvrijstelling 12% van de behaalde winst. Door de invoering van de Wet uniformering loonbegrip vond het kabinet het nodig om deze vrijstelling te verhogen. In de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het voorstel opgenomen om de vrijstelling te verhogen naar 14%. Dit voorstel is alleen niet terug te vinden in het Belastingplan 2013.