Monumentenaftrek wordt per 2019 subsidieregeling

28 juni 2018 | Door redactie

Bij de Tweede Kamer was in 2016 al een wetsvoorstel ingediend waardoor de fiscale aftrek voor onderhoud van particuliere rijksmonumentenpanden omgezet zou worden in een subsidieregeling. Deze omzetting werd steeds uitgesteld maar zoals het er nu uitziet zal de nieuwe regeling per 2019 in werking treden.

Op Prinsjesdag 2016 kondigde de staatssecretaris van destijds aan dat de monumentenaftrek zou worden vervangen door een subsidieregeling. In november van dat jaar werd echter aangegeven dat de afschaffing niet door zou gaan omdat er veel kritiek van de Tweede Kamer was gekomen op de plannen. Toen werd nog wel aangegeven dat de aftrek per 2018 zou gaan verdwijnen. Halverwege 2017 werd echter duidelijk dat de omzetting nog eens met een jaar zou worden uitgesteld.

Meer gebaat bij een subsidieregeling

Het ingediende wetsvoorstel heeft nu ook steun gekregen van minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In een brief aan de Tweede Kamer heeft zij aangegeven dat een integraal stelsel van instandhouding en onderhoud van monumenten in Nederland meer gebaat is bij een subsidieregeling voor particulier onderhoud van monumentenpanden dan de huidige fiscale aftrek. De fiscale aftrek moet daarom per 2019 omgezet worden in een subsidie.

Voor iedereen gelijke regeling onderhoud

De door de eigenaren/bewoners van rijksmonumenten ingediende plannen voor onderhoud aan monumenten worden dan beoordeeld aan de hand van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. Voor degenen die nu gebruik kunnen maken van de fiscale aftrek komt er één nieuwe, voor iedereen gelijke regeling voor onderhoud. Hier kunnen zij een beroep op doen voor de instandhouding van hun rijksmonumentenwoning. Eigenaren kunnen maximaal 35% subsidie krijgen voor gemaakte instandhoudingskosten.