Nieuw! Verdeling aftrekposten in voorlopige aanslag IB

De komende weken kunnen weer veel belastingplichtigen de voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor volgend jaar in de bus vinden. Nieuw hierbij is dat de Belastingdienst voor het eerst de aftrekposten automatisch verdeelt tussen fiscale partners. Maar die kunnen natuurlijk volgend jaar anders zijn dan de informatie waarop de Belastingdienst de aftrekposten baseert. Check daarom de aanslag en pas deze wanneer nodig zo snel mogelijk aan.

6 december 2021 | Door redactie

De komende tijd verstuurt de Belastingdienst ongeveer 4 miljoen voorlopige aanslagen voor de inkomstenbelasting (IB) 2022. De fiscus baseert deze voorlopige aanslag voor 2022 op oudere gegevens zoals de voorlopige aanslag IB over 2021 of de definitieve aanslag IB over 2020.

Verdeling van aftrekposten tussen fiscale partners

Voor het eerst verdeelt de Belastingdienst in de voorlopige aanslag IB de aftrekposten tussen fiscale partners. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de aftrekpost voor de eigen woning (verdiepingsartikel) en/of om specifieke uitgaven voor zorgkosten. Deze verdeling kan een belastingvoordeel opleveren als bijvoorbeeld bij de partner met het hoogste inkomen de hypotheekrente wordt afgetrokken. Bij de aftrekposten zijn de jaren hiervoor het uitgangspunt. Als een belastingplichtige verwacht dat deze kosten volgend jaar (flink) afwijken van de jaren hiervoor moet hij de voorlopige aanslag goed checken en zo snel mogelijk om een aangepaste aanslag verzoeken zodat hij later niet (teveel) moet terugbetalen of juist veel later geld terugkrijgt.

Ook door coronacrisis lager inkomen

Maar ook door de coronacrisis kan het inkomen of de winst veel lager of misschien wel hoger uitpakken dan in vorige jaren waardoor de belastingplichtige te veel of te weinig moet betalen. Is sprake van een te hoge aanslag, zorg er dan voor dat deze verlaagd wordt. Dit kan onder andere door het online invullen van het formulier  'Een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen voor een maandelijkse teruggaaf of betaling' dat te vinden is in het portaal van Mijn BelastingdienstDe aanslag kan natuurlijk ook te laag zijn, dan is het ook verstandig om de aanslag te laten verhogen.