Nieuwe ideeën voor Energie- en Milieulijst 2015

7 juli 2014 | Door redactie

Investeert u in milieuvriendelijke of energiezuinige bedrijfsmiddelen, dan kunt u mogelijk profiteren van de milieu-investeringsaftrek (MIA), variabele afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) of de energie-investeringsaftrek (EIA). Tot 1 september 2014 kunt u voorstellen indienen voor bedrijfsmiddelen die op dit moment nog niet op de energie- of milieulijst staan.

De overheid heeft de volgende fiscale regelingen in de wet opgenomen om investeringen in milieuvriendelijke of energievriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren:

  • willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL): over 75% van het investeringsbedrag mag u willekeurig afschrijven;
  • milieu-investeringsaftrek (MIA): afhankelijk van het soort bedrijfsmiddel kunt u 36%, 27% of 13,5% van de winst aftrekken;
  • energie-investeringsaftrek (EIA): u kunt 41,5% van de investering ten laste van de winst brengen.

Voorwaarden voorstel Energie- en Milieulijst

U kunt de voorstellen voor de Energie- en Milieulijst indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Deze organisatie toetst de voorstellen aan een aantal criteria. Zo mogen op basis van Europese afspraken slechts technieken met een terugverdientijd van vijf jaar of langer op de Energie- of Milieulijst komen. Op de website van RVO.nl kunt u de voorwaarden en het formulier vinden voor het indienen van nieuwe voorstellen voor de Energie- en Milieulijst.