Notariële akte bij gift verdwijnt pas in 2015

3 oktober 2012 | Door redactie

Dat de verplichte notariële akte voor periodieke giften wordt afgeschaft en dat er een alternatief voor in de plaats zou komen, was al bekend. Maar nu is er meer duidelijk over per wanneer deze verplichting verdwijnt. Daarover heeft de staatssecretaris van Financiën onlangs namelijk meer uitleg gegeven.

In het bericht ‘Afschaffing van verplichte akte giftenaftrek’ las u eerder al dat de verplichte notariële akte bij giftenaftrek binnenkort wordt afgeschaft. De onderhandse schenkingsovereenkomst komt daar dan voor in de plaats. Maar voordat het zover is, moet er, om misbruik van de giftenaftrek te voorkomen, nog wel het én en ander aan worden gesleuteld. De verwachting is dat afschaffing van de verplichte akte kan worden opgenomen in het Belastingplan 2014. Het duurt dan nog zeker tot 1 januari 2015 voordat de maatregel van kracht wordt. In het Belastingplan 2013 werd al bekend dat notariële aktes in de toekomst in een digitaal register mogen worden ingeschreven. 

Eerst alle mogelijkheden onderzoeken

Voordat de schenkingsovereenkomst wordt geïntroduceerd wil de staatssecretaris eerst nog een aantal mogelijkheden onderzoeken. Dit zijn:

  • Het downloaden van een voorbeeldovereenkomst van de website van de Belastingdienst;
  • Een overeenkomst met dezelfde voorwaarden als nu voor de notariële akte gelden. Eén van die voorwaarden is dat een gift voor een termijn van minimaal vijf jaar moet worden overeengekomen;
  • De overeenkomst moet de belastingplichtige invullen, ondertekenen en opsturen naar de betrokken organisatie;
  • De periodieke gift is alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de belastingplichtige deze doet aan een ANBI;
  • De periodieke gift is aftrekbaar als deze wordt gedaan aan bij de Kamer van Koophandel ingeschreven verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en met ten minste 25 leden. Van deze organisaties is een registratienummer bekend in het Handelsregister;
  • De organisatie moet de overeenkomst per e-mail aan de burger bevestigen, onder vermelding van een unieke code. De organisatie en de schenker nemen dit nummer met de overeenkomst op in de administratie;
  • De gulle gever vermeldt het registratienummer van de organisatie, de unieke code en het bedrag van de periodieke gift in zijn aangifte inkomstenbelasting. Hierdoor wordt toezicht en controle door de fiscus makkelijker.