Ondernemer kan binnenkort aangifte 2012 doen

7 februari 2013 | Door redactie

U kunt als ondernemer binnenkort ook starten met het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2012. Vanaf 15 februari staat het aangifteprogramma klaar in het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst.

In het bericht ‘Snel aan de gang met uw aangifte’ kon u al lezen dat het aangifteprogramma voor de aangifte van de particulier beschikbaar was. U kunt als ondernemer nu ook uw aangifte invullen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u de aangifte laat verzorgen door een belastingadviseur of dat u ander aangifte- of administratiesoftware gebruikt. U heeft dit aangifteprogramma dan niet nodig.

Op tijd aangifte inkomstenbelasting indienen

Regelt u zelf de aangifte inkomstenbelasting dan is het belangrijk dat u op tijd de aangifte indient. De aangifte moet in principe op 1 april 2013 binnen zijn. Is de aangifte namelijk te laat bij de Belastingdienst, dan kunt u een verzuimboete krijgen. U kunt uitstel aanvragen als het u niet lukt om voor die tijd de aangifte in te dienen. Dit verzoek om uitstel moet u ook vóór 1 april 2013 indienen.