Ontbreken premieaftrek moet u zelf bewijzen

15 juni 2015 | Door redactie

Heeft u in het verleden geen lijfrentepremies in uw aangifte inkomstenbelasting in aftrek gebracht, dan kan de uitkering toch nog wel onbelast zijn op basis van de saldomethode. U moet dan wel bewijzen dat er in die jaren geen premieaftrek heeft plaatsgevonden. Uit een recente uitspraak van Gerechtshof ‘s- Hertogenbosch blijkt dat het niet eenvoudig is om te bewijzen dat de premies in het verleden niet in aftrek zijn gebracht.

Heeft u een lijfrentepolis afgesloten, dan kunt u de lijfrentepremies in aftrek brengen in de aangifte inkomstenbelasting. De latere uitkering is dan belast. Meestal kunt u op het moment van de uitkering ook profiteren van een lager tarief. De belastingplichtige in deze zaak had ook een lijfrentepolis, maar hij was vergeten om de premies in aftrek te brengen. Hij stelde echter dat hij in aanmerking kwam voor de saldomethode en daardoor de niet-afgetrokken premies in aftrek mocht brengen op de uitkeringen in 2011 van € 5.473 en € 50.000.

Voor de jaren vóór 1999 volgde niet automatisch hetzelfde

De belastingplichtige kon over de jaren 2001 tot en met 2010 zelf nog bewijs van de premieaftrek aanleveren. Over de jaren 1999 en 2000 kon de inspecteur nog gegevens terugvinden in zijn systeem. Daardoor kon de man nog een bedrag van € 12.817,94 en € 2.704,28 in aftrek brengen op zijn uitkering. De inspecteur bracht echter geen lijfrentepremies van vóór 1999 in aftrek, omdat daarvoor het bewijs ontbrak. Uiteindelijk was het aan de rechter om te oordelen of de inspecteur toch met die premies rekening moest houden. Het gerechtshof stelde dat de belastingplichtige moest bewijzen dat de premies niet in aftrek waren gebracht. Uit het feit dat de premies in 1999 en volgende jaren niet in aftrek waren gebracht, volgde niet automatisch dat hetzelfde gold voor de jaren vóór 1999. Over het resterende deel van de uitkering moest de man dus gewoon belasting betalen.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 9 april 2015, ECLI (verkort): 1287