Opfrisser voor forfaits in belastingstelsel

Het kabinet meldt nog dit kwartaal welke 'forfaits' in het belastingstelsel ververst moeten worden. De Algemene Rekenkamer wees er eerder namelijk fijntjes op dat de helft van de 48 belastingforfaits al sinds 2010 niet meer zijn geactualiseerd. Terwijl er in de tussentijd wel aardig wat veranderd is aan de rentestand en de levensverwachting.

25 februari 2020 | Door redactie

Het Nederlandse belastingstelsel telt een hele reeks forfaits, zoals het eigenwoningforfait of het autokostenforfait. Dit zijn standaardbedragen voor voordelen of nadelen die de belastingberekening simpeler moeten maken. Zo rekent iedereen met een eigen woning met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.090.000 als eigenwoningforfait 0,6% van die waarde mee voor de aangifte inkomstenbelasting over 2020.

Financiële factoren wijzigen in loop der jaren

Om zo veel mogelijk de werkelijkheid te benaderen zijn die standaardbedragen gebaseerd op aannames over allerlei financiële factoren. En die willen in de loop der jaren nog wel eens wijzigen. Daarom is het idee dat de forfaits eens in de 7 jaar worden geëvalueerd. Maar aan die periodieke updates ontbreekt het nogal eens, constateerde de Algemene Rekenkamer vorig jaar in een rapport (pdf). De helft van de bestaande 48 forfaits is sinds 2010 niet meer geëvalueerd. Daardoor is onduidelijk of de standaardbedragen nog wel in de buurt komen van de werkelijkheid. De Rekenkamer stelt daarom voor om de forfaits sowieso om de zoveel tijd te toetsen om te zien of ze nog actueel zijn.
De Tweede Kamer heeft een aantal vragen gesteld over het rapport, en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft daar nu antwoorden op gegeven (pdf). Hoewel de bewindsman niet met de Rekenkamer eens is dat álle forfaits onder de evaluatieplicht vallen, onderzoekt het kabinet wel welke forfaits ‘voor actualisatie in aanmerking komen’. Vijlbrief stuurt de uitkomsten van dat onderzoek nog dit kwartaal naar de Tweede Kamer.

Soms jaarlijkse indexatie bij forfaits

De staatssecretaris meldt dat er naar aanleiding van het onderzoek voor sommige forfaits een ‘periodieke quickscan’ kan komen. Al zal dit sowieso niet gaan gelden voor forfaits die jaarlijks worden geïndexeerd. Van sommige forfaits is nu al duidelijk dat er een update nodig is, aldus Vijlbrief. Dat gaat om de zogeheten genotsrechten en periodieke uitkeringen in de inkomstenbelasting en in de schenk- en erfbelasting. Denk bijvoorbeeld aan het vruchtgebruik van een woning.

Bijlagen bij dit bericht