Overleg belastingherziening zit in de eindfase

10 juni 2015 | Door redactie

VVD en PvdA zijn al druk in overleg over de herziening van het belastingstelsel. De eindfase van de onderhandelingen blijkt al in zicht te zijn. Het is de bedoeling om voor de zomer nog een concreet voorstel neer te leggen bij de oppositiepartijen.

In het nieuwsartikel ‘Plan belastingherziening komt pas na de zomer’ kon u lezen dat premier Rutte niet verwachtte dat het voorstel voor de belastingherziening voor de zomer klaar zou zijn. Er blijkt nu echter toch meer schot in de zaak te zitten. Fractieleider Halbe Zijlstra van de VVD gaf recent aan dat de andere partijen voor de zomer toch een voorstel kunnen verwachten. Daarna zal het kabinet in de Tweede en Eerste Kamer op zoek moeten gaan naar een meerderheid voor de plannen.

De belastingregels moeten simpeler

Het belangrijkste doel van de belastingherziening is om de belastingregels simpeler te maken. Daarnaast moet de belasting op arbeid omlaag. Dit betekent waarschijnlijk wel dat belasting op consumptie (BTW) omhoog gaat. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het invoeren van één BTW-tarief voor alle goederen en diensten, bepaalde goederen en diensten verplaatsen van het lage tarief naar hoge tarief of de huidige BTW-tarieven iets te verhogen. Het is nu wachten op de exacte plannen van het kabinet om te weten welke keuzes er gemaakt zijn. Recent heeft De Nederlandsche Bank in ieder geval wel  aangegeven dat er ruimte is voor een lastenverlichting van € 5 miljard.