Plan belastingherziening komt pas na de zomer

28 mei 2015 | Door redactie

Het kabinet is van plan om het belastingstelsel te herzien. Tijdens het verantwoordingsdebat heeft premier Rutte echter laten weten dat het voorstel voor de belastingherziening niet voor de zomer klaar is. Het gaat meer tijd kosten om voldoende draagvlak te krijgen vanuit de Tweede en Eerste Kamer.

Op Prinsjesdag 2014 heeft het kabinet een brief ‘Keuzes voor een beter belastingstelsel’ aan de Tweede Kamer gestuurd over de herziening van het belastingstelsel. Het is aan het kabinet om de plannen verder uit te werken. De nieuwe verhoudingen in de Eerste Kamer maken het echter niet eenvoudiger voor het kabinet om met een goed plan te komen. Premier Rutte wil eerst overleggen met de verschillende partijen en kijken of hij genoeg draagvlak heeft voor de plannen.

Nieuwe stelsel in fases invoeren

Het is daardoor onwaarschijnlijk dat er voor de zomer nog een voorstel komt over de herziening van het belastingstelsel. Daarnaast komt er ook niet direct een totaalpakket aan herzieningen, maar zal het nieuwe stelsel in fases worden ingevoerd. Achter de schermen werkt het kabinet dus al erg hard aan de belastingherziening. Het plan komt pas naar buiten als er in de Tweede en Eerste Kamer een meerderheid is. Anders heeft het voorstel geen kans van slagen.