Prinsjesdag-plannen inkomstenbelasting: box 3 wijzigt

Wat zit er in het Prinsjesdag-koffertje voor de inkomstenbelasting? In elk geval nieuwe tarieven in box 1 en box 2. Ook wil het kabinet – niet voor de eerste keer – een nieuw plan lanceren om op korte termijn de heffing in box 3 aan te passen.

24 augustus 2020 | Door redactie

De heffing op spaargeld en beleggingen is belastingplichtigen al lang een doorn in het hoog. Zeker in tijden dat de rente op spaargeld zo’n beetje 0% is, gaat de box 3-heffing uit van onhaalbare rendementen, zo luidt de kritiek. Er zijn al diverse plannen geopperd om daaraan tegemoet te komen, maar dé oplossing is er nog niet.

Plannen voor box 3-heffing én toeslagen

Idealiter worden de daadwerkelijk behaalde rendement belast. Dat is uiteindelijk ook het streven van het kabinet, aldus staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën. Maar volgens de bewindsman kan het nog wel 10 jaar duren voordat de Belastingdienst dat ook uit kan voeren. Ondertussen heeft Vijlbrief een plan van zijn voorganger om de heffing aan te passen óók naar de prullenbak verwezen. Op Prinsjesdag wil hij dus een nieuw plan presenteren om spaarders en kleine beleggers op korte termijn tegemoet te komen. Een mogelijkheid daarbij is om het heffingsvrije vermogen van nu € 30.846 flink op te hogen.
Vijlbriefs collega-staatssecretaris Alexandra van Huffelen komt op Prinsjesdag waarschijnlijk ook met een plan, maar dan over toeslagen. Eerder is onderzoek gedaan naar alternatieven voor het huidige stelsel en hoe het toeslagensysteem eenvoudiger kan. Van Huffelen wil op Prinsjesdag een wetsvoorstel indienen met maatregelen die ‘de uitvoerbaarheid van toeslagen’ moeten verbeteren.

Tarieven inkomstenbelasting in 2021

Verder wordt er zoals elk jaar gesleuteld aan de tarieven voor de inkomstenbelasting. In box 1 veranderen de algemene tarieven voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd een klein beetje:

  2020 2021
Inkomen tot € 68.507 37,35% 37,1%
Boven € 68.507 49,5% 49,5%

Komt er nog iets uit de hoge hoed?

Uiteraard kunnen er altijd een paar verrassingen uit het Prinsjesdag-koffertje komen. Mogelijk zegt het kabinet nog iets over de plannen op het gebied van:

  • Zzp’ers: eerder was het nog de bedoeling om een minimumtarief en een zelfstandigenverklaring in te voeren, maar die plannen zijn eerder gesneuveld.
  • Het toekomstige belastingstelsel: werkgroepen hebben maar liefst 169 beleidsopties aangeleverd voor het stelsel. Hoewel dit in principe ‘bouwstenen’ zijn voor een volgend kabinet, kan het zomaar zijn dat het huidige kabinet er alvast iets mee doet.

NB: In een eerdere versie van dit bericht waren de tarieven in box 1 omgewisseld. Dat is rechtgezet.