Regel verklaring fiscus bij te veel betaalde lijfrentepremie

2 februari 2023 | Door redactie

Een belastingplichtige die er bij het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting achter komt dat hij een deel van de door hem betaalde lijfrentepremie niet kan aftrekken, kan bij de Belastingdienst voor de niet afgetrokken lijfrentepremie om een ‘Verklaring niet-afgetrokken premies’ vragen. Zo voorkomt hij dat de financiële instelling bij uitkering loonheffing over de niet afgetrokken premies inhoudt.

In de aangifte inkomstenbelasting (IB) kan een belastingplichtige de door hem betaalde lijfrentepremie (verdiepingsartikel) aftrekken als hij voldoende jaar- en reserveringsruimte heeft, oftewel een pensioentekort heeft. Maar wat als hij erachter komt dat hij te veel lijfrentepremie heeft betaald en dat een deel dus niet aftrekbaar is? Onderneemt hij geen actie dan is het deel van de premie dat niet is afgetrokken straks bij uitkering ook gewoon belast voor de IB. De financiële instelling die de uitkeringen doet belast dus de hele uitkering, het afgetrokken deel maar dus ook het niet-afgetrokken deel. Dit is te voorkomen door een Verklaring niet-afgetrokken premies te overleggen.

Om Verklaring niet-afgetrokken premies vragen

Deze verklaring is te verkrijgen bij de Belastingdienst (Belastingdienst Afdeling CAP/MIA-IH Postbus 90121 4800 RA Breda) en kan dan aan de financiële instelling worden verstrekt zodat die weet dat ze rekening moet houden met de niet-afgetrokken premies en dus de inhouding van belasting achterwege moet laten. Let er bij de verkrijging van deze verklaring op dat de belastingplichtige het bewijs moet leveren dat de premies niet in aftrek zijn gebracht. Dat kan dus ook gaan om premies die hij jaren geleden niet heeft kunnen aftrekken!

Zelf verwerken in aangifte met saldomethode

De belastingplichtige kan er ook voor kiezen om er zelf rekening mee in zijn aangifte. Hij betaalt dan pas belasting over de uitkeringen of de afkoopsom als dit bedrag in totaal hoger is dan het bedrag van de premies dat hij niet heeft afgetrokken. Dit is de saldomethode (Vraag & Antwoord). Hij moet hierbij wel rekening houden met een maximumbedrag.

Te veel betaalde lijfrentepremie in 2022 laten terugstorten

Constateert de belastingplichtige in de aangifte IB 2022 dat hij een deel niet kan aftrekken van de betaalde lijfrentepremies in 2022, dan kan hij de financiële instelling vragen het deel van de premie dat hi niet mag aftrekken terug te storten. Daarvoor is dan ook weer een verklaring van de Belastingdienst nodig. Dan gaat het om een ‘Verklaring  geruisloze terugstorting’.  Om deze verklaring te krijgen moet er wel aan twee voorwaarden worden voldaan. Er moet wel jaar-reserveringsruimte aanwezig zijn geweest in het jaar van betaling van de lijfrentepremie en het terug te ontvangen bedrag moet in box 3 van de IB worden meegenomen.