Registreer op tijd uw tante Agaathlening!

16 januari 2012 | Door redactie

De overheid probeert geldleningen aan startende ondernemers te stimuleren. Is deze lening als een belegging in durfkapitaal – de vroegere tante Agaathlening – aan te merken dan kunt u onder voorwaarden profiteren van een fiscaal voordeel. U moet dan echter wel de lening binnen vier weken na het sluiten van de geldleningovereenkomst registreren bij de Belastingdienst.

Het opstarten van een eigen onderneming is natuurlijk altijd een risico. Banken willen dan niet altijd een lening verstrekken, maar mogelijk kunt u nog wel lenen van vrienden, familie of kennissen. De fiscale voordelen moeten het voor deze mensen aantrekkelijker maken om te lenen aan startende ondernemers. Tot 1 januari 2011 konden deze geldschieters profiteren van een vrijstelling in box 3, aftrekbaarheid van verliezen in box 1 en een extra heffingskorting. De lening moest dan wel voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de registratie van de lening, de vormgeving, de omvang, het renteniveau en de mate van achterstelling. In deze zaak ging het om een vrouw, die een aftrek claimde voor het verlies van een tante Agaathlening in 2009. Het gerechtshof in Arnhem accepteerde deze aftrek echter niet, omdat de lening niet binnen vier weken na het overeenkomen van de lening bij de fiscus was geregistreerd. U moet deze termijn dus goed in de gaten houden!

Wijziging faciliteiten

Per 1 januari 2011 heeft de overheid bovenstaande regeling aangepast. U kunt nog wel gebruikmaken van een vrijstelling in box 3. In 2012 bedraagt die € 56.420. Het kabinet is de heffingskorting echter langzaam aan het afbouwen tot nihil per 1 januari 2014. Deze korting bedraagt in 2012 nog 0,7% van het bedrag van de geldlening. De verliesaftrek is al komen te vervallen per 1 januari 2011. Er geldt echter wel een uitzondering voor tante Agaathleningen, die al op 31 december 2010 bestonden. In dat geval mag het verlies nog wel worden afgetrokken.
Gerechtshof Arnhem, 20 december 2011, LJN: BV0376