Spaarsaldi kunnen fout zijn in vooraf ingevulde aangifte

22 maart 2018 | Door redactie

Door de ING en ABN AMRO zijn aan de Belastingdienst de spaarsaldi per 30 december 2016 voor de vooraf ingevulde aangifte 2017 verstrekt. Is er door een belastingplichtige op 31 december 2016 nog een bedrag overgemaakt dan kloppen deze saldi dus niet en moet hij de saldi in de aangifte corrigeren.

In de aangifte inkomstenbelasting over 2017 moet een belastingplichtige zijn gegevens voor wat betreft zijn vermogensbestanddelen zoals spaarrekeningen, tweede huizen enz. opgeven in box 3 (tool). Het gaat hierbij dan om de waarde per 31 december 2016 van deze vermogensbestanddelen. Voor 2017 bedraagt het heffingsvrije vermogen voor box 3 € 25.000. Voor 2018 is dit € 30.000 (tool). Banken sturen hun klanten in veel gevallen een jaaroverzicht met daarin opgenomen de saldi die nodig zijn voor de aangifte. Deze gegevens worden ook aan de Belastingdienst verstrekt zodat deze de vooraf ingevulde aangifte kan verzorgen.

Saldi kloppen niet in aangifte

De ING en ABN AMRO hebben echter aan hun klanten een overzicht per 30 december 2016 gestuurd. Als een belastingplichtige dus op 31 december 2016 nog banktransacties heeft verricht klopt dit overzicht niet en dit leidt er dan ook automatisch toe dat de cijfers in de vooraf ingevulde aangifte niet kloppen. Er zal dan ook een handmatige correctie van deze saldi moeten plaatsvinden door de belastingplichtige. De aanpassing kan ertoe leiden dat wel of juist niet box 3-heffing verschuldigd zou kunnen zijn rekening houdende met het heffingsvrije vermogen van € 25.000.

Wel laatste dag doorgeven

De betreffende banken hebben aangegeven dat ze volgend jaar wel de saldi per de laatste dag van het jaar gaan doorgeven aan de fiscus. Bij andere banken zijn wel de saldi per 31 december 2016 doorgegeven aan de Belastingdienst. Voor klanten van deze banken zouden de saldi in hun aangiftes dus moeten kloppen.