Tarieven inkomstenbelasting 2018 omhoog, omlaag én gelijk

19 september 2017 | Door redactie

De tarieven van de inkomstenbelasting gaan in 2018 in de tweede en de derde schijf met 0,05 procentpunt omhoog. De tarieven van de vierde schijf gaan juist 0,05 procentpunt omlaag. De eerste, tweede én derde schijf worden bovendien verlengd.

De tarieven van de inkomstenbelasting (tool) blijven volgend jaar in de eerste schijf voor iedereen gelijk aan 2017. In de tweede en derde schijf gaat het belastingtarief met 0,05 procentpunt omhoog. De tarieven van de vierde schijf gaan juist met 0,05 procentpunt omlaag ten opzichte van 2017. De derde schijf eindigt in 2018 vanwege indexatie bij een inkomen van € 68.507. Dat is € 1.435 hoger dan dit jaar.

Wijzigingen onderdeel van inkomensbeleid

De wijzigingen in de tarieven voor de inkomstenbelasting maken deel uit van het inkomensbeleid. Daarbij horen ook de verlaging van de maximale algemene heffingskorting, de verhoging van de ouderenkorting en de verlaging van de alleenstaande ouderenkorting.

Tarieven inkomstenbelasting 2018 tot AOW-leeftijd

Tarieven inkomstenbelasting 2018 AOWer geboren na 1945

Tarieven inkomstenbelasting 2018 AOWer geboren voor 1946

Download de Miljoenennota 2018 en het Belastingplan 2018 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.