Tarieven inkomstenbelasting en loonbelasting 2018 definitief

27 december 2017 | Door redactie

Nu het Belastingplan 2018 is afgehamerd door de Eerste Kamer, zijn de schijflengtes en percentages die in 2018 gelden voor de loon- en inkomstenbelasting definitief.

Op 19 december heeft de Eerste Kamer het Belastingplan 2018 en andere fiscale Prinsjesdagstukken aangenomen. Daarmee staan ook de tarieven van de inkomstenbelasting (tool) voor 2018 vast. De tarieven van de eerste schijf veranderen niet ten opzichte van 2017. In de tweede en derde schijf gaat het belastingtarief met 0,05 procentpunt omhoog. Het percentage van de vierde schijf gaat juist met 0,05 procentpunt omlaag ten opzichte van 2017 en komt op 51,95% uit.

Langere schijven door indexatie

De derde schijf eindigt in 2018 door indexatie bij een inkomen van € 68.507. Dat is € 1.435 hoger dan dit jaar. De nieuwe tarieven gelden vanaf het eerste tijdvak van de loonaangifte voor 2018 (tool).

  Tot AOW-leeftijd AOW'er van na 1945 AOW'er van vóór 1946
Tarief eerste schijf 36,55% 18,65% 18,65%
waarvan inkomstenbelasting 8,90% 8,90% 8,90%
waarvan volksverzekeringen 27,65% 9,75% 9,75%
Lengte eerste schijf € 20.142 € 20.142 € 20.142
Tarief tweede schijf 40,85% 22,95% 22,95%
waarvan inkomstenbelasting 13,20% 13,20% 13,20%
waarvan volksverzekeringen 27,65% 9,75% 9,75%
Lengte tweede schijf € 13.852 € 13.852 € 14.262
Tarief derde schijf 40,85% 40,85% 40,85%
waarvan inkomstenbelasting 40,85% 40,85% 40,85%
Lengte derde schijf € 34.513 € 34.513 € 34.103
Tarief vierde schijf 51,95% 51,95% 51,95%
waarvan inkomstenbelasting 51,95% 51,95% 51,95%
Lengte vierde schijf restant restant restant