Tarieven inkomstenbelasting gaan omlaag

15 september 2015 | Door redactie

De tarieven in de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaan vanaf 1 januari 2016 met 1,85 procentpunt omlaag. De tarieven in de tweede en derde belastingschijf dalen dus van 42% naar 40,15%. Daarnaast wordt de derde schijf verlengd.

Het kabinet wil de lasten op arbeid structureel verlagen met € 5 miljard. Dit heeft onder meer gevolgen voor de arbeidskorting en de tarieven in de belastingschijven. Deze worden in de tweede en derde schijf verlaagd. Tegelijkertijd wordt de derde schijf verlengd, waardoor werknemers  vanaf een hoger inkomen in de vierde belastingschijf komen waarin ze het hoogste tarief van 52% moeten afdragen aan loon- en inkomstenbelasting.

Tarieven stijgen komende jaren licht

In het Belastingplan 2014 werd nog voorzien dat het tarief in de eerste belastingschijf vanaf 1 januari 2016 zou stijgen met 0,06 procentpunt. Uit de Miljoenennota 2016 blijkt echter dat die verhoging een fractie lager uitvalt en uitkomt op 0,05 procentpunt. In onderstaande tabellen vindt u de tarieven die gaan gelden voor uw belastbaar inkomen van 2016. In het Belastingplan 2016 is verder opgenomen dat deze tarieven de komende jaren weer in kleine stapjes stijgen. Download de Miljoenennota 2016 en het Belastingplan 2016 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Belastingtarieven tot AOW-leeftijd

Belastingtarieven geboren vóór 1 januari 1946