Te laat indienen aangifte gaat u geld kosten

30 maart 2012 | Door redactie

Elk jaar moet u weer aangiften inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting doen. Het is belangrijk dat u deze aangiften wel op tijd doet. Krijgt de fiscus uw aangifte niet op tijd dan kunt u een maximaal boete van € 4.920 krijgen. Zorg er dus voor dat u op tijd bent!

De fiscus let de laatste jaren steeds meer op het tijdig indienen van uw aangifte. Er is sprake van een te laat ingediende aangifte als u de aangifte buiten de in de aanmaning genoemde termijn indient. In het bericht ‘Fiscus gaat nog strenger letten op ingevuld loon’ kon u lezen dat de Belastingdienst ook dit jaar streng controleert op het tijdig indienen van uw aangifte. Sinds 2009 is de maximale boete voor dit verzuim ook behoorlijk verhoogd.

Maximale boete € 4.920

Bent u in dit jaar te laat met het indienen van uw aangifte dan kan dat voor u een behoorlijke boete opleveren. De hoogte van de boete is afhankelijk van het aantal keren dat u in verzuim bent. Voor de inkomstenbelasting kunt u bij een eerste verzuim een boete krijgen van € 226 en bij een tweede en volgende verzuim een boete van € 984. Dient u de aangifte vennootschapsbelasting te laat in dan krijgt u een boete van € 2.460. Deze boete is onafhankelijk van het aantal keer dat u te laat bent. Is er voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting sprake van stelselmatig verzuim dan kunt u maximaal een verzuimboete krijgen van € 4.920. Van stelselmatig verzuim is sprake als u voor de vierde achtereenvolgende keer de aangifte niet op tijd indient.