Toch niet versneld afschrijven in 2013?

24 april 2013 | Door redactie

De soepele regeling om in 2013 versneld te kunnen afschrijven is recent toch weer in de onderste lade verdwenen. In het sociaal akkoord is namelijk afgesproken om de bezuinigingsmaatregelen van 1 maart 2013 - en daar maakt dit plan onderdeel vanuit - (nog) niet in te voeren.

In het bericht ‘Dit jaar mag u 50% afschrijven op investeringen’ kon u lezen dat er een tijdelijke maatregel zou komen om in 2013 versneld af te schrijven. Het voordeel van versneld afschrijven is dat u direct 50% van uw investering kunt afschrijven en niet maximaal 20%. Het kabinet hoopte hiermee de economie te stimuleren. Het overleg met sociale partners heeft echter roet in het eten gegooid.

Kabinet ziet af van bezuinigingspakket

In het sociaal akkoord (pdf) is namelijk opgenomen dat het kabinet afziet van de maatregelen uit het bezuinigingspakket van 1 maart. De regeling voor versneld afschrijven maakte onderdeel uit van dat pakket. Het versneld afschrijven in 2013 is nu dus tijdelijk van tafel. Mocht echter uit de berekeningen van het CPB van later dit jaar blijken dat toch extra bezuinigingsmaatregelen nodig zijn, dan komt het pakket misschien wel weer uit de onderste lade. Of dat ook gaat gelden voor het versneld afschrijven, is dan nog maar de vraag.