Toch voorziening vormen voor betwiste aanslag

28 juni 2013 | Door redactie

U kunt een voorziening vormen voor toekomstige uitgaven waarvan de oorsprong van de kosten in het verleden ligt. Dit is zelfs mogelijk als u het niet eens bent met een naheffingsaanslag en de rechter zich daar nog over moet uitspreken. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

In deze zaak ging het om een klusbedrijf (in de vorm van een vof). De vof had Polen als firmanten. Bij een boekenonderzoek concludeerde de Belastingdienst echter dat de Polen geen zelfstandige ondernemers waren, maar eigenlijk gewoon als werknemer werkzaam waren. De fiscus legde daarom op 17 december 2009 een naheffingsaanslag over 2004 op van € 107.975 met een bedrag aan heffingsrente van € 24.229. De ondernemer vormde een voorziening voor het bedrag van deze naheffingsaanslag. Hiermee ging de inspecteur echter niet akkoord.

Kans van betaling was aanwezig

De rechter gaf aan dat het op basis van het voorzichtigheidsbeginsel mogelijk was om een voorziening te vormen voor de betaling van deze naheffingsaanslag. Er liep nog wel een procedure tegen deze naheffingsaanslag, maar de kans was aanwezig dat de ondernemer deze aanslag toch echt moest betalen. Het realiteitsbeginsel stond niet in de weg aan het vormen van deze voorziening. De ondernemer moest echter wel een lagere voorziening op de balans opnemen, omdat hij nog een deel van het bedrag van de naheffingsaanslag zou (kunnen) verhalen op zijn (ex-)werknemers.
Hoge Raad, 21 juni 2013, LJN: CA3855