Toepassen foutenleer kan niet zomaar

3 oktober 2013 | Door redactie

Een foute keuze tussen het ondernemings- en privévermogen kunt u niet altijd meer achteraf corrigeren. U moet dan wel met goede argumenten komen. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank in Arnhem.

Koopt u als ondernemer voor de inkomstenbelasting bijvoorbeeld een pand, dan moet u bepalen of het ondernemingsvermogen of privévermogen is. Soms heeft u daarbij geen keus, omdat het pand uitsluitend voor de bedrijfsuitoefening of voor privé wordt gebruikt. Het pand is dan verplicht ondernemings- of privévermogen. Gebruikt u het pand zowel zakelijk als privé, dan is er sprake van keuzevermogen. U moet op dat moment een keuze maken tussen het ondernemingsvermogen en het privévermogen. Een eventuele onjuiste vermogensetikettering kunt u corrigeren met de zogenoemde foutenleer. Dit kan echter niet altijd.

Woning onjuist geëtiketteerd

In deze zaak had de ondernemer in 1987 het pand tot zijn ondernemingsvermogen gerekend. Bij staking van de onderneming rekende de inspecteur de boekwinst op de woning tot de winst. De ondernemer was het daar niet mee eens, want hij had de woning helemaal niet gebruikt voor zijn onderneming. Er was geen aparte kamer in de woning waar hij werkzaamheden deed voor de onderneming. De werkzaamheden werden vanaf de keukentafel uitgevoerd en gecoördineerd. Volgens de ondernemer was de woning in 1987 onjuist geëtiketteerd en had het verplicht privévermogen moeten zijn. Hij wilde daarom de foutenleer toepassen.

Dienstbaar aan de onderneming

Rechtbank Gelderland volgde de ondernemer echter niet. De man had niet de grenzen der redelijkheid overschreden door de woning als ondernemingsvermogen aan te merken. De woning was namelijk dienstbaar aan de onderneming, omdat de ondernemer vanuit de woning administratieve werkzaamheden verrichtte. De woning vormde geen verplicht privévermogen en dus keuzevermogen. Hij had in 1987 dus een keuze voor ondernemingsvermogen kunnen maken. De foutenleer kwam niet aan de orde. De aanslag van de Belastingdienst bleef in stand.
Rechtbank Gelderland, 26 september 2013, ECLI (verkort): 3215