Uitbreiding heffingsvrij vermogen per 2017

20 september 2016 | Door redactie

Per 2017 kunnen ook buitenlandse belastingplichtigen met een box 3-inkomen profiteren van het heffingsvrije vermogen. Dit is een bedrag dat in mindering komt op de belasting die in box 3 van de inkomstenbelasting betaald moet worden.

De voorgestelde uitbreiding van het heffingsvrije vermogen (tool) is het gevolg van drie arresten van de Hoge Raad. In navolging op deze uitspraken oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat het ontbreken van een heffingsvrij vermogen in de situatie van een buitenlandse belastingplichtige in strijd is met het vrije verkeer van kapitaal. 

Voordeel uit sparen en beleggen

Het voordeel uit sparen en beleggen in Nederland wordt berekend aan de hand van de rendementsgrondslag uit de Nederlandse fiscale wetgeving over box 3. Deze berekening wijzigt met ingang van 2017.

Download de Miljoenennota 2017 en het Belastingplan 2017 direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.