Verkorte aangifte inkomstenbelasting van start

31 mei 2022 | Door redactie

Een beperkte groep belastingplichtigen kan vanaf 1 juni 2022 een verkorte aangifte voor de inkomstenbelasting invullen. Het gaat om een eerste proef onder burgers met een ‘eenvoudige fiscale situatie’. Het is de bedoeling om de verkorte aangifte volgend jaar breder in te zetten.

De verkorte aangifte inkomstenbelasting moet de aangifte makkelijker maken en de kans op fouten verkleinen. De aangifte bevat minder rubrieken dan de reguliere aangifte inkomstenbelasting (toolbox) en is al helemaal vooraf ingevuld met gegevens die bekend zijn bij de Belastingdienst.

Aangifte staat in MijnBelastingdienst

De belastingplichtige of de adviseur moet de gegevens controleren. Klopt alles, dan kan de aangifte meteen verstuurd worden. Moet er toch nog iets aangepast worden, dan moet er alsnog een reguliere aangifte worden ingediend. Als een belastingplichtige onder de doelgroep van deze proef valt, staat de verkorte aangifte klaar in MijnBelastingdienst.
De groep die nu een verkorte aangifte voorgeschoteld krijgt, is geselecteerd op basis van aangiftes van voorgaande jaren. Die laten zien dat hun fiscale situatie dermate overzichtelijk is dat een uitgebreide aangifte niet noodzakelijk is. Zo hebben de burgers in de selectiegroep geen fiscaal partner, een vermogen onder de grens voor huurtoeslag (€ 31.747 in 2022) en alleen inkomen dat onder de loonheffingen valt. Ondernemers vallen dus buiten deze groep.

Burgers zonder fiscale partner

De Belastingdienst gaat de verkorte aangifte later evalueren, om te zien of het technisch werkt en hoe burgers erover denken. Het is de bedoeling om de verkorte aangifte inkomstenbelasting voor het belastingjaar 2022 al direct vanaf de start van de aangifteperiode in te zetten. En ook voor een grotere groep burgers, mogelijk ook belastingplichtigen mét een fiscaal partner. Uiteindelijk bestaat de groep burgers met een ‘fiscaal eenvoudige’ situatie uit zo’n 1 miljoen Nederlanders.