Versnelde afbouw voor aftrekposten inkomstenbelasting

Het maximale aftrektarief voor alle grondslagverminderende posten in de inkomstenbelasting gaat vanaf 2020 in stappen omlaag. Uiteindelijk komt het aftrektarief in 2023 uit op 37,05%.

18 september 2018 | Door redactie

Sinds 2014 geldt er een afbouw van het aftrektarief voor de aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning. Per 1 januari 2020 wil het kabinet deze afbouw versnellen naar 3 procentpunt per jaar. Hetzelfde afbouwtraject gaat per 1 januari 2020 ook gelden voor de andere grondslagverminderende posten in de inkomstenbelasting

 Versnelde afbouw voor aftrekposten inkomstenbelasting

Grondslagverminderende posten

Voor de volgende grondslagverminderende posten gaat het afbouwtraject gelden:

  • de ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en stakingsaftrek;
  • de mkb-winstvrijstelling;
  • de terbeschikkingsstellingsvrijstelling;
  • de persoonsgebonden aftrek: uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven, aftrekbare giften, het restant van persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren en de verliezen op beleggingen in durfkapitaal. 

Download de Miljoenennota 2019 (pdf) en het Belastingplan 2019 (pdf) direct op Rendement.nl, zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting vindt u in de toolbox Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting.