Vervanging scholingsaftrek door unieke leerrekening

17 september 2019 | Door redactie

Als het aan het kabinet ligt, gaat de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting vervangen worden door een individuele leerrekening. Dit wetsvoorstel van Prinsjesdag moet in samenhang worden gezien met de subsidieregeling STAP-budget. De datum van inwerkingtreding is nog niet duidelijk.

Het ingediende wetsvoorstel zorgt ervoor dat de fiscale aftrek van scholingsuitgaven verdwijnt. Werknemers krijgen straks te maken met een individuele leerrekening. Omdat deze nieuwe regeling samenhangt met de invoering van de vervangende regeling hiervoor, de zogenaamde Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie), moet worden gewacht op de invoering van deze subsidieregeling. Inwerkingtreding op 1 januari 2020 zal niet lukken.

Reductie van administratieve lasten

Het afschaffen van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven moet een reductie van de administratieve lasten van € 0,75 miljoen opleveren, omdat belastingplichtigen de scholingsuitgaven niet meer als aftrekpost in hun aangifte kunnen opvoeren. Het wetsvoorstel betekent voor de Belastingdienst een vereenvoudiging van de uitvoering.

Bijlagen bij dit bericht