Verzoek om uitstel vóór 1 april indienen!

19 maart 2012 | Door redactie

Vanaf dit jaar moet uw belastingconsulent een verzoek om uitstel voor uw aangiften vóór 1 april indienen. Voorheen kon de belastingconsulent uitstel vragen tot 1 mei. Dit is in 2012 aangepast. Het verzoek kan hij zowel schriftelijk als digitaal indienen.

De uitstelregeling houdt in dat uw fiscaal tussenpersoon (accountant of belastingadviseur) de aangiften gespreid over het jaar mag inleveren. De Belastingdienst stelt een vast schema vast, waaraan hij zich moet houden. Om gebruik te maken van deze regeling – die zowel voor de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting geldt – heeft u een belastingconsulent nodig die geregistreerd is bij de Belastingdienst.

Even checken

De Belastingdienst verleent belastingconsulenten alleen uitstel als zij zich de afgelopen drie jaar aan de inleverafspraken met de fiscus heeft gehouden. Het is dus verstandig dat u voor het einde van deze maand even contact met uw accountant of belastingadviseur opneemt om na te gaan of uitstel van inlevering (nog) voor uw belastingaangiften geldt.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat u zelf bij de Belastingdienst uitstel van inlevering van uw aangifte aanvraagt. Uw aangifte valt dan niet onder de uitstelregeling voor belastingconsulenten.