Vóór 1 mei uitstel aanvragen voor indienen aangifte IB 2022

17 april 2023 | Door redactie

Belastingplichtigen die het niet gaan redden om hun aangifte inkomstenbelasting (IB) over 2022 voor 1 mei a.s. in te dienen moeten snel in actie komen. Zij kunnen nog tot 1 mei om uitstel vragen bij de Belastingdienst. Honoreert de fiscus dit verzoek dan heeft de belastingplichtige in principe tot 1 september 2023 de tijd om de aangifte IB 2022 in te dienen.

De aangifte IB moet in principe voor 1 mei van het daaropvolgende jaar zijn ingediend, dus de aangifte over 2022 moet voor 1 mei 2023 zijn ingediend als er een uitnodiging tot het doen van aangifte (toolbox) is ontvangen van de Belastingdienst. Gaat een belastingplichtige de datum van 1 mei niet halen dan kan hij tot 1 mei om uitstel voor het indienen van de aangifte verzoeken.

Drie manieren om uitstel aan te vragen

Uitstel aanvragen is door de belastingplichtige online te regelen in Mijn Belastingdienst. Lukt dit niet dan is bellen met de BelastingTelefoon een optie of het formulier ‘Aanvraag uitstel aangifte inkomstenbelasting’ kan online worden ingevuld. Dit formulier moet de belastingplichtige downloaden, invullen, afdrukken en opsturen naar het adres dat erop staat. Is er sprake van een fiscaal partner dan moet diegene zelf uitstel aanvragen, het uitstel geldt alleen voor de belastingplichtige zelf.

De verzuimboete is € 385

Binnen drie weken na  het verzoek om uitstel krijgt de belastingplichtige van de Belastingdienst een schriftelijke reactie. Diegene heeft dan tot 1 september 2023 de tijd om de aangifte in te dienen. Is langer uitstel nodig? Dan moet hij aangeven waarom hij langer uitstel nodig heeft. Na 1 mei is via Mijn Belastingdienst of de BelastingTelefoon geen uitstel meer aan te vragen zonder opgaaf van redenen. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een belastingplichtige als hij later dan 1 mei om uitstel vraagt per brief nog wel in aanmerking komen voor uitstel. Ernstige ziekte is een reden om een verzoek na 1 mei wel toe te kennen. De verzuimboete is € 385 als niet (of niet op tijd) aangifte wordt gedaan voor de IB. De boete kan oplopen tot € 5.514 als dit vaker voorkomt.
Let er wel op dat na 1 juli de teller voor belastingrente (verdiepingsartikel) gaat lopen. Een belastingplichtige die na 1 juli de aanslag krijgt en IB moet betalen, betaalt daarbij ook 4% belastingrente.